قدرشناسی

قدرشناسی برای روح‌های کوچک زحمت است و برای قلب‌های بزرک نياز!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.