شروعی تازه

خوب اين داستان اهلی کردن هم تموم شد. البته ظاهراٌ، در واقع چيزی تموم نشده، بلکه در واقع پايای هر چيز سرآغاز يک شروع تازه است.

بياييد دست در دست هم و باهم شروعی تازه داشته باشيم و دنيای اطرافمون را زيباتر بسازيم.

بياييد هرچيزی را همانطور که هست ببينيم و بپذيريم.

بازم براتون مطالبی از مسافر کوچولو دارم که خوندنش خالی از لطف نيست.04.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید