ماه

وفای به عهد

Only you can hear my soul
Only you can hear my soul

 

ماه

ای ماه چندتا هستند ترانه هایی که طنین می اندازند؟

آرزوهایی که از طریق قرن ها آسمان را در نوردیده اند برای اینکه به تو برسند

تو پناهگاهی هستی  برای شاعرانی که نمی نویسند و اغلب عقلشون رو از دست می دهند

تو آه کسانی رو که به شدت رنج می برند را دریافت می کنی

و به هر روح (روانی) یک رویا هدیه می دهی

ای ماه که الان داری منو نظاره می کنی

فقط تو هستی که قادر به شنیدن روح (روان) من هستی

ای ماه که زمان جاودانه و راه باریک حقیقت را می شناسی

درون قلب من نور بیشتری بتابان                                                                 

این قلب انسانی که نمی دونه، نمی دونه

نمی دونه که عشق می تونه رنج و محنت رو پنهان کنه

و همانند آتش می تونه روح تو رو بسوزاند


ای ماه تو آسمان و و بیکرانی آن را روشن می کنی

و به ما فقط اون نیمه ای رو که می خوای نشان میدهی

همان روشی که اغلب ما به کار می گیریم

فرشته های سفالی پرواز نمی کنند

جانهای کاغذی که آتش می گیرند

قلب هایی که مانند برگ درخت هستند و می ریزند

آرزوهایی که از هیچ ساخته شده اند که ناپدید می شوند

فرزندان زمین و فرزندان تو که می دانی

که عشق می تونه رنج و محنت رو پنهان کنه

مانند آتشی که روح را می سوزاند

اما با عشق است که قلب ما نفس می کشد

و نیرویی است که تمام، حرکت است و روشنایی می بخشد

/ 3 نظر / 2 بازدید
کانسپ چوال ارت

از اینکه لطف کردین مجددا وقت استراحت سلولهای محترمه خاکستری نشین مغزی جنابعالی رو اختصاص به ترجمه این ترانه زیبا نمودین از طرف بنده تشکر وافر و باقر را پذیرا باشین امید وارم سلولین محترمه ناراحن نباشن.واقعا ترانه زیبایی که مصداق حرف دل بنده بود و از جناب برادر گرامی الساندرو سافینا تشکر می کنیم و یک بوسه از راه دور بر لبان او می زنیم به خاطر تلاوت این ترانه انشا ا.... قبول باشد با تشکر شیخ عبد ا... کانسپ چوال آرتی

سارا

؟

سارا

بابت شوخیم ازتون مغذرت می خوام جو خیلی شوخ بود وگرنه به خودم اجازه نمی دادم من چیزی نخریدم خدا هم چیزی به نامم نزده بهشت ارزونی خودتون