سنگ صبور

یادمه یه روزی سنگ صبور بودم واسه همه.....
اما وقتی یه سنگ صبور خواستم هیچکی دورم نبود...
آدما خیلی عجیب شدن> از در دوستی باهات وارد میشن بعد یه گوشه کمین می کنند تا از پشت بهت خنجر بزنن.
راستی شنیدین می گن تا توانی دلی به دست آر  دل شکستن هنر نمی باشد
اما مهم نیست مهم اینه که همیشه یه خدایی اون بالا بالا ها هست که بنده هاشو ناظره....
خوب بهتره دیگه برم خیلی خوابم میاد. شب همگی به خیر.

/ 0 نظر / 5 بازدید